سپس ماشین انتظامی شناسایی قاچاقچی قاچاقچیان

سپس: ماشین انتظامی شناسایی قاچاقچی قاچاقچیان سوخت قاچاق قاچاق کالا استان گیلان کالای قاچاق کارت شناسایی گوشی های قاچاق

گت بلاگز بازار خودرو «خودرو نخريد» جواب نداد

بازار ماشین بعد از يك دوره ميان مدت ركود و پيش گرفتن عرضه از تقاضا وارد فاز معكوس شده است هست. ديگر از آن هيجان خريد و فروش با قيمت هاي غيرقابل باور خبري نيست و

«خودرو نخريد» جواب نداد

«خودرو نخريد» جواب نداد

عبارات مهم : بازار

بازار ماشین بعد از يك دوره ميان مدت ركود و پيش گرفتن عرضه از تقاضا وارد فاز معكوس شده است هست. ديگر از آن هيجان خريد و فروش با قيمت هاي غيرقابل باور خبري نيست و بازار با وجود پيش فروش خودروهاي داخلي سازها به ركود فرو رفته هست؛ ركودي كه خاص فروشندگان سنتي بازار است و حالا بايد رونق را تنها در نمايندگي هاي رسمي ماشین سازان داخلي جست وجو كرد.

«خودرو نخريد» جواب نداد

بعد از اينكه وزارت صنعت، معدن و تجارت دستور به پيش فروش ٣٠٠ هزار ماشین از سوي دو خودروساز داخلي را داد كمي از تب داغ بازار ماشین كاسته شد ولی مشخص نيست كه اين آرامش پشت توفان تا چه زماني ادامه خواهد يافت و تقاضا در بازار ماشین در هفته ها و شايد ماه آينده از عرضه پيش گيرد. راسته پل چوبي- امام حسين- شهدا؛ مهم ترين بازار خودروهاي صفر كيلومتر در ايران بازاري كه روزي به دليل شلوغي و ازدحام خودروهاي پارك شده است در برابر فروشگاه هاي آن صداي اعتراض شهرداري پایتخت کشور عزیزمان ایران را به هوا بلند كرد و خواهان تغيير كاربري فروشگاه هاي آن شد؛ بازاري قديمي ولی تاثيرگذار.

بازاري كه به دليل تغيير مسير خودروها از ميدان امام حسين تا ميدان شهدا پيش از اينكه بازار ماشین به ركود برود هم تحت همين تغيير كاربري دست خوش تحولات خاص شده است بود اين روزها هم حال خوشي ندارد. فروشندگان اين راسته كه نه همانند فروشندگان خودروهاي لوكس در خيابان عباس آباد كه تنها وارداتي فروش هستند و نه همانند نمايندگي ها صرفا داخلي فروش اين روزها با تغييرات قيمت ارز و افزايش تقاضا ركود خاصي را تجربه مي كنند. روالي كه محمدي يكي از فروشندگان محدوده ميدان شهدا تا امام حسين راجع به آن به «اعتماد» مي گويد: «بازار ماشین اين روزها به قدري غيرقابل پيش بيني شده است است كه حتي خود فروشندگان هم نمي دانند بايد خودروهاي ارزش را بفروشند يا خير؟ در برخي مواقع حتي از اينكه خودرويي را نمي فروشيم ناراحت نيستيم آیا كه ممكن است با كمي تغيير در روز ديگر با سود بيشتر بتوانيم بفروشيم.»

بازار ماشین بعد از يك دوره ميان مدت ركود و پيش گرفتن عرضه از تقاضا وارد فاز معكوس شده است هست. ديگر از آن هيجان خريد و فروش با قيمت هاي غيرقابل باور خبري نيست و

او ادامه مي دهد: «بعد از تغيير كاربري حدفاصل شهدا تا امام حسين بيشتر نمايشگاه هاي ماشین تقريبا به تعطيلي رسيدند آیا كه گردش مالي كه پيش از اين تغيير وجود دارد بعد از آن تقريبا به صفر رسيد و صاحبان اين فروشگاه ها مجبور شدند تا در انبارهاي خود به خريد و فروش بپردازند و رسما نمايشگاه هاي ماشین نيمه تعطيل هستند.»اين روال البته در محدوده ميدان امام حسين تا پل چوبي كمي تفاوت دارد اگرچه ركود بازار در محدوده بازار سنتي شهدا تا امام حسين در اين محدوده هم تكرار مي شود ولی برخي از نمايشگاه داران كه نمايندگي داخلي سازها را دارند رونق بيشتري دارند گويا پيش فروش دو خودروساز بزرگ داخلي چراغ اين بنگاه ها را به خوبي روشن كرده هست. به گونه اي كه سعيدي يكي از اپراتورهاي نمايندگي ايران ماشین در پاسخ به اينكه بازار اين روزها بعد از اعلام پيش فروش ها چقدر رونق دارد، مي گويد: «نمايندگي هاي خودرويي هميشه پرسروصدا هستند و حتي در دوره اي كه خبري از پيش فروش نبود به دليل تقاضاي بازار و افزايش يك باره قيمت ها برخي از مشتريان با التماس خواهان خريد ماشین بودند»

او ادامه مي دهد: «بعد از پيش فروش خودروهاي ايران ماشین و سايپا هرچند كه بازار كمي از نظر قيمتي متعادل تر شد ولی هنوز به تثبيت نرسيده و همچنان هم هستند كساني كه خواهان خريد حواله هاي فروش هستند كه البته در نمايندگي ها چنين امكاني وجود ندارد.» سعيدي در مورد اينكه چقدر در اين شرايط بازار فروش حواله هاي جديد داغ است نيز مي گويد: «با توجه به محدوديت هايي كه فروش حواله دارد و از سوي شركت ها هم اعلام شده است است بحث فروش حواله در نمايندگي ها مطرح نمي شود و متقاضيان كه مراجعه مي كنند نيز بيشتر به سمت بازار سياه اين حواله ها يا سايت هاي فروش ماشین مي روند.»

بي توجهي به قيمت ها

يكي ديگر از نكات جالبي كه در مورد بازار ماشین از سوي يكي از فروشندگان محدوده پل چوبي عنوان مي شود بحث تقاضا براي خريد از سوي كساني است كه بدون توجه به تغييرات قيمتي خواهان خريد هستند. امامي با تاكيد بر اينكه ما (نمايشگاه داران) معمولا مشتري هاي ثابتي داريم كه هر سال براي خريد خودروي صفر مراجعه مي كنند مي افزايد: «برخي افراد در همان روزهايي كه بازار ماشین بسيار پرتنش بود نيز خواهان خريد ماشین بودند و اصلا توجهي به قيمت ها نداشتند. اينها تقريبا گروه هاي ثابتي هستند كه عاشق خريد ماشين صفر هستندو هر سال در بهار خودروي خود را صفر مي كنند.» او ادامه مي دهد: «براي اين گروه صفر بودن ماشین مهم تر از قيمت آن است و با توجه به افزايش قيمت ماشین هاي داخلي و وارداتي آنها با پرداخت هزينه اي خواهان خريد خودروي جديد مي شوند اين گروه را حتي نمي توان در زمره عده اي قرار داد كه در حال سرمايه گذاري هستند.»

«خودرو نخريد» جواب نداد

امامي همچنين از گروه ديگري صحبت مي كند كه رسما با خريد تعداد بالاي ماشین بازار را مديريت مي كنند: «عده اي نيز با خريد تعداد زيادي ماشین در ماه پاياني سال يا نهايتا اوايل بهار توانستند به سودهاي خوبي برسند. براي مثال فردي اوائل بهار با خريد تعداد زيادي از نوعي خاص ماشین در زحمت قيمتي تقريبا بالا، توانست در زماني كه قيمت ساعتي تغيير مي كرد سود خوبي كند. براي مثال اين گروه با خريد ١٠ خودرو، خودروي نخست را با سود ٥٠٠ هزار توماني مي فروختند و بعد براي خودروهاي بعدي هر بار افزايش قيمتي خودخواسته را مي افزودند به گونه اي كه با افزايش تقاضا براي اين خودروها، آنها نيز قيمت خود را بالاتر مي بردند.» طبق گفته هاي او، با افزايش قيمت ها طمع براي افزايش سود موجب شد تا بازار داغ تر از هميشه شود و متقاضيان بيشتري به اين بازار وارد شوند.

پرمتقاضيان بازار

بازار ماشین بعد از يك دوره ميان مدت ركود و پيش گرفتن عرضه از تقاضا وارد فاز معكوس شده است هست. ديگر از آن هيجان خريد و فروش با قيمت هاي غيرقابل باور خبري نيست و

هر چند كه به نظر مي رسيد خودروهاي زير ٥٠ ميليون تومان به دليل پرمتقاضي بودن هميشگي ارزش در اين بازه زماني نيز از ميزان درخواست بيشتري برخوردار باشند ولی طبق گفته فعالان خودرويي راسته پل چوبي تا ميدان امام حسين؛ پر متقاضي ترين خودروهاي ماه هاي اخير بازار ماشین به خودروهاي گران قيمت داخلي ها و وارداتي ها باز مي گشت به گونه اي كه خودروهاي بالاي ٢٠٠ ميليون تومان در راس افزايش فروش در اين بازه بوده اند.

جالب اين جاست كه يكي از صاحبان نمايشگاه ماشین در نزديكي پل چوبي، از افزايش تقاضا براي خودروهايي پسابرجامي صحبت مي كند و مي گويد: «در اين بازار حتي خودروهاي گران قيمت داخلي ها هم تقاضاي زيادي را به خود جلب كرده بودند و كار به جايي رسيد كه در برهه اي مجبور بوديم براي پاسخ به تقاضاي بازار خودروهايي مثل ٢٠٠٨، داستر؛ سراتو و… را با ٢٠ تا ٥٠ ميليون تومان گران تر از قيمت فروش مان از فروشندگاني كه زماني خودمان به آنها فروخته بوديم بخريم.» او تقاضاي اين روزهاي بازار را مجددا خودروهاي پسابرجامي مي خواند و تاكيد مي كند: «٢٠٠٨، سراتو و مزدا همچنان از پرمتقاضيان بازار هستند.»

«خودرو نخريد» جواب نداد

خلج از ديگر فروشندگان راسته پل چوبي است كه اصطلاح جالبي براي پرمتقاضيان بازار به كار مي برد و مي گويد: «هرچند ميزان داخلي سازي كمتر تقاضا براي خريد بيشتر، در حالي كه خودروهاي توليد داخل از حاشيه امنيت بالاتري برخوردار هستند ولی در ماه هاي اخير اغلب خودروهايي كه احتمال توقف توليد آنها با تحريم هاي جديد بيشتر به گوش مي رسيد بيشتر در ليست تقاضاي بازار قرار مي گرفتند اين تقاضا هم از ٢٠٧ شروع مي شود و به ٢٠٠٨ و سراتو و مزدا و… مي رسد.»

او تاكيد مي كند: «براي نمايشگاه دار به عنوان فعال بازار اصلا صرف ندارد ماشین را به عنوان سرمايه گذاري در دست خود نگه دارد و نفع ما در معامله ماشین است به اين جهت نمايشگاه داران اغلب به فكر خريد و فروش هستند و كساني در اين بازار به سودهاي كلان رسيدند كه خودروها را به تعداد اوج خريدند و به صورت تك تك در بازار در فواصل زماني فروختند.» صفايي از ديگر نمايشگاه داراني است كه به عنوان فروش اشاره مي كند و مي گويد: «هرچند كه نمي شد براي بازار ماشین آينده اي را پيش بيني كرد ولی به نظر مي رسد هر چند كه بازار داخلي ها با پيش فروش هاي جديد ممكن است به آرامش برسد ولی وارداتي ها با توجه به ممنوعيت واردات آرامشي را حداقل در بازه نزديك نخواهند ديد.»

طبق گفته فعالان خودرويي راسته پل چوبي تا ميدان امام حسين؛ پر متقاضي ترين خودروهاي ماه هاي اخير بازار ماشین به خودروهاي گران قيمت داخلي ها و وارداتي ها باز مي گشت به گونه اي كه خودروهاي بالاي ٢٠٠ ميليون تومان در راس افزايش فروش در اين بازه بوده اند.

گروهي با خريد ١٠ خودرو، خودروي نخست را با سود ٥٠٠ هزار توماني مي فروختند و بعد براي خودروهاي بعدي هر بار افزايش قيمتي خودخواسته را مي افزودند به گونه اي كه با افزايش تقاضا براي اين خودروها، آنها نيز قيمت خود را بالاتر مي بردند.

هرچند ميزان داخلي سازي كمتر تقاضا براي خريد بيشتر، در حالي كه خودروهاي توليد داخل از حاشيه امنيت بالاتري برخوردار هستند ولی در ماه هاي اخير اغلب خودروهايي كه احتمال توقف توليد آنها با تحريم هاي جديد بيشتر به گوش مي رسيد بيشتر در ليست تقاضاي بازار قرار مي گرفتند اين تقاضا هم از ٢٠٧ شروع مي شود و به ٢٠٠٨ و سراتو و مزدا و… مي رسد.

اعتماد/ نرگس رسولي

واژه های کلیدی: بازار | ماشین | نمايشگاه | بازار خودرو

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz