سپس ماشین انتظامی شناسایی قاچاقچی قاچاقچیان

سپس: ماشین انتظامی شناسایی قاچاقچی قاچاقچیان سوخت قاچاق قاچاق کالا استان گیلان کالای قاچاق کارت شناسایی گوشی های قاچاق

گت بلاگز اخبار اجتماعی قیمت تردد و استثناها + شرح طرح تازه ترافیک پایتخت

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران لایحه تعیین قیمت عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر را تصویب کردند. 

قیمت تردد و استثناها + شرح طرح تازه ترافیک پایتخت

شرح طرح تازه ترافیک پایتخت+ قیمت تردد و استثناها

عبارات مهم : ایران

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران لایحه تعیین قیمت عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر را تصویب کردند.

به گزارش ایسنا، صبحگاه امروز لایحه تعیین قیمت عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران روی میز بررسی شورای شهر قرار داده شد و طی آن اعضا بند به بند طرح را بررسی کرده و با ارائه پیشنهاداتی آن را به تصویب رساندند.

قیمت تردد و استثناها + شرح طرح تازه ترافیک پایتخت

بر اساس ماده یکم ، به شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران اجازه داده می شود به منظور اعمال مدیریت هوشمند بر تردد خودروها در محدوده شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و بر اساس این مصوبه ، از 15 فروردین ماه سال 97 نسبت به وصول عوارض تردد وسایل نقلیه در محدوده های عنوان این مصوبه اقدام کند.

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با اکثریت آراء این ماده را تصویب کردند.

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران لایحه تعیین قیمت عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر را تصویب کردند. 

همچنین بر اساس ماده دوم این لایحه عوارض تردد وسایل نقلیه در هر یک از محدوده های عنوان این مصوبه در هر روز برابر با حاصلضرب قیمت پایه به مبلغ 20 هزار تومان در ضریب مربوط به محدوده تردد، ساعت تردد، میزان آلایندگی، وقت پرداخت عوارض و … محاسبه می شود که بر اساس این جداول ارائه شده است ضریب مربوط به محدوده تردد در محدوده طرح ترافیک 1.5 خواهد بود.

همچنین ضریب مربوط به ساعت اینگونه خواهد بود که اگر نخستین تردد یا ورود از ساعت 6:30 تا 10 و آخرین خروج یا تردد قبل از 16 باشد ضریب یک و اگر نخستین ورود 10 به بعد و آخرین خروج قبل از 16 باشد ضریب 0.7 خواهد بود. همچنین اگر نخستین ورود 10 به بعد باشد ولی خروج بعد از ساعت 16 باشد ضریب یک و اگر ورود 6:30 تا 10 باشد ولی خروج بعد از ساعت 16 باشد ضریب 1.5 محاسبه خواهد شد.

به گزارش ایسنا، بر اساس جدولی که در این لایحه است ضریب آلایندگی خودروهای برقی یا هیبریدی 0.1، ضریب خودروهای دارای معاینه فنی 0.8 و سایر وسایل نقلیه 1 خواهد بود.

قیمت تردد و استثناها + شرح طرح تازه ترافیک پایتخت

به پیشنهاد صدراعظم نوری مقرر شد که به عبارت “سایر وسایل نقلیه” در ضرایب معاینه فنی عنوان شود سایر وسایل نقلیه دارای معاینه فنی معمولی که با رای اکثریت آراء این ماده 2 نیز به تصویب رسید.

همچنین اعضای شورای شهر پیشنهاد دادند که با توجه به تفاوت طول روز در نیمه اول و دوم سال به معاونت حمل و نقل شهرداری اجازه داده شود که ساعت اجرای طرح را منوط به شرایط فصل عوض کردن دهد.

اعضای شورای شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران لایحه تعیین قیمت عوارض تردد در محدوده مرکزی شهر را تصویب کردند. 

در تبصره 2 ماده 2 آمده است که شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران مکلف است به منظور کنترل آلودگی هوا در شرایط وارونگی و تجاوز شاخص آلودگی از عدد 100 و همچنین رعایت سقف تعیین شده است جهت ورود و تردد وسایل نقلیه در محدوده های مصوب به زیاد کردن قیمت پایه حداکثر به میزان 50 درصد اقدام کند . این تبصره نیز با رای اکثریت آرا به تصویب رسید.

همچنین بر اساس ماده سوم، عوارض تردد وسایل نقلیه جهت جانبازان بالای 25 درصد، بیماران خاص، افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی با اعمال ضریب 0.5 (نیم) محاسبه می شود و همچنین وسایل نقلیه با پلاک ویلچر (ژ) نیز معاف از این عوارض خواهند بود.

قیمت تردد و استثناها + شرح طرح تازه ترافیک پایتخت

بر اساس پیشنهاد مسجدجامعی و تعدادی از اعضای شورا قیمت عوارض تردد جهت خبرنگاران، روزنامه نگاران و عکاسان خبری که فعالیت ارزش منطبق با آئین نامه ایست که در معاونت حمل و نقل و کمیسیون حمل و نقل شورا تایید خواهد شد از تخفیف 50 درصدی یا ضریب نیم برخوردار خواهند شد.

اعضای شورای شهر با اکثریت آراء به این ماده رای دادند.

بر اساس ماده هشتم شهرداری پایتخت کشور عزیزمان ایران موظف شد به منظور جبران عوارض ناشی از ورود و تردد غیرمجاز خودروها در محدوده طرح ترافیک نسبت به شناسایی خودروها اقدام کرده و عوارض پرداخت نشده را به آخرین نشانی که در نزد اداره راهنمایی و رانندگی است اعلام کند و دارندگان ماشین نیز موظف هستند حداکثر ظرف 10 روز عوارض را پرداخت کنند.

به گزارش ایسنا، کلیات این لایحه امروز بعد از بررسی به تصویب اعضای شورای شهر رسید و بر این اساس شهرداری مکلف است که طرح تازه ترافیک را از 15 فروردین سال 97 تنها در محدوده طرح ترافیک فعلی اجرایی کند.

واژه های کلیدی: ایران | شورای شهر | ترافیک پایتخت | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz