سپس ماشین انتظامی شناسایی قاچاقچی قاچاقچیان

سپس: ماشین انتظامی شناسایی قاچاقچی قاچاقچیان سوخت قاچاق قاچاق کالا استان گیلان کالای قاچاق کارت شناسایی گوشی های قاچاق

گت بلاگز اخبار اجتماعی بسته جایگزین انتقال پایتخت

  گزارش  از چکیده مطالعات ۲ساله شورای ساماندهی تهران   نظر رئیس‌جمهوری بر انتقال پایتخت سیاسی هست؛ بررسی‌ها ساماندهی مجموعه تهران-البرز ر

بسته جایگزین انتقال پایتخت

بسته جایگزین انتقال پایتخت

عبارات مهم : ایران

گزارش از چکیده مطالعات ۲ساله شورای ساماندهی تهران

نظر مدیر جمهوری بر انتقال پایتخت سیاسی هست؛ بررسی ها ساماندهی مجموعه تهران-البرز را توصیه می کند

مطالعه راجع به «امکان سنجی انتقال پایتخت»، ازسوی یک تیم تحقیقاتی در شورای ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت کشور عزیزمان ایران به آخر رسید. نتیجه های این بررسی نشان می دهد طرح انتقال پایتخت به ۵ علت عمده -که بااهمیت ترین آن «قابل تضمین نبودن حل پرسشها تهران» است- به صلاح و امکان پذیر نیست. ایده انتقال پایتخت که از سال ۶۸ تاکنون مطرح بوده، جهت بار هفتم، در سال ۹۴ به عنوان یکی از دو راه حل ۳۵ چالش زندگی در پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه شد. مطالعات ولی با گزینش راه حل دوم، «سازماندهی مجدد مجموعه تهران-البرز» را توصیه می کند.

بسته جایگزین انتقال پایتخت

نتیجه مطالعات دو ساله تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از تهران، آماده ارائه به مقامات عالی کشور جهت تصمیم گیری راجع به آینده پرسشها پایتخت شد. این مطالعات از اوایل سال ۹۴ در جهت تاکید این شورا به وسیله یک تیم مطالعاتی- پژوهشی در مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی وزارت راه و شهرسازی استارت خورد تا دوگانگی دولت جهت گزینش مسیر نهایی حل پرسشها کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران را مشخص کند.

به گزارش «دنیای اقتصاد» به دنبال شناسایی دو مسیر «انتقال» یا «ساماندهی» حل پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و تصویب قانون «امکان سنجی انتقال مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی» در سال ۹۴، شورایی تحت عنوان شورای ساماندهی مرکز سیاسی و اداری کشور و ساماندهی و تمرکززدایی از پایتخت کشور عزیزمان ایران تشکیل و بنا شد این شورا به مدت دو سال مطالعات جامعی راجع به ریشه و ابعاد پرسشها کلیدی شهر تهران، کمیت و کیفیت دو راه حل فرضی جهت حل چالش ها مشمول بر «انتقال» یا «ساماندهی» و در عین حال تجربه جهانی انتقال پایتخت را انجام دهد و نتیجه این مطالعات را جهت تصمیم گیری نهایی مقامات عالی کشور و شناسایی نحوه مواجهه با پرونده حل پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ارائه دهد. اعضای کلیدی این شورای ۱۵ نفره، مدیر جمهوری یا معاون اول وی، چهار وزیر، شهردار و مدیر شورای شهر تهران، مدیر کل ستاد نیروهای مسلح و چهار نماینده مجلس هستند.

  گزارش  از چکیده مطالعات ۲ساله شورای ساماندهی تهران   نظر رئیس‌جمهوری بر انتقال پایتخت سیاسی هست؛ بررسی‌ها ساماندهی مجموعه تهران-البرز ر

نتیجه دو سال مطالعه این تیم تحقیقاتی نشان می دهد: انتقال پایتخت حتی به شکل انتقال مرکز سیاسی-اداری از پایتخت کشور عزیزمان ایران به نقطه دیگر دست کم به پنج علت نه به صلاح است ونه امکان پذیر. البته نتیجه های این مطالعات به این توصیه محدود نمی شود و راه حل فرضی دوم را به عنوان مسیر عبور از پرسشها تهران، تایید و گزینش می کند. در این مطالعه پیشنهاد شده است است که ساماندهی «مجموعه تهران-البرز» به شکل ساماندهی مجدد و بازتعریف اساسی این مجموعه شهری باید به عنوان جایگزین انتقال پایتخت جهت حل پرسشها پایتخت کشور عزیزمان ایران در دستور کار قرار گیرد، بنابراین راه حل دوم به شکل یک بسته تصمیمات و کارها تحت عنوان «بسته جایگزین انتقال پایتخت» به شورای ساماندهی در مدت قانونی دو سال تحویل و بعد از بررسی نهایی می تواند به مقامات عالی کشور ارائه شود.

در شرایطی نتیجه مطالعات انجام شده است به وسیله تیم تحقیقاتی زیر مجموعه شورای ساماندهی به انتقال پایتخت «نه» می گوید که نیمه سال ۹۴ نیز در نخستین جلسه همین شورا، علاوه بر ۱۵ نفر عضو تعدادی از کارشناسان حاضر در جلسه نتیجه بررسی اولیه را مطرح و عنوان کردند: اکثریت اعضای حاضر در آن جلسه انتقال پایتخت را راه حل پرسشها پایتخت کشور عزیزمان ایران معرفی نمی کنند با این حال گفته می شود انتقال پایتخت گزینه مدنظر حسن روحانی هست. ریشه این نظر مدیر جمهوری به مطالعات وقت ریاست او در مرکز تحقیقات استراتژیک باز می گردد.

طی سال های گذشته (از سال ۶۸ تاکنون) با احتساب مطالعه اخیر انجام شده است از سوی تیم تحقیقاتی شورای ساماندهی، ۷ مطالعه در مورد انتقال پایتخت و ساماندهی شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در دولت ها به وسیله شرکت ها و مراکز تحقیقاتی و سیاست گذاری از جمله وزارت راه و شهرسازی و همین طور مرکز تحقیقات استراتژیک انجام شده است هست. در مطالعه انجام شده است از سوی مرکز تحقیقات استراتژیک که در وقت ریاست حسن روحانی بود از بعضی شهرها به عنوان گزینه پیشنهادی جهت انتقال پایتخت نام برده شد. در نتیجه این مطالعات آورده شده است که پایتخت کشور عزیزمان ایران بی نظم، پرترافیک، بی هویت به لحاظ اجتماعی و ناپایدار به لحاظ پرسشها امنیت شهری هست. از این رو پیشنهاد انتقال مراکز مهم حکومتی و نهادهای وابسته که شاخصه مورد نیاز جهت استقرار این مراکز را داشته باشد، می دهد.

بسته جایگزین انتقال پایتخت

اما در این مطالعه به پنج علت، گزینه انتقال پایتخت به عنوان راهکار حل پرسشها پایتخت کشور عزیزمان ایران آشنا نشده است.

آن طور که در این مطالعه مشخص شده، پرسشها کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران از جنسی نیست که با انتقال پایتخت حل شود. دوم آنکه طرح انتقال پایتخت حداقل یک پروسه زمانی ۱۰ ساله وقت می برد. از این رو در این بازه زمانی احتمال بروز کمبود منابع، توقف طرح در مسیر اجرا، شکل گیری نارضایتی عمومی و تصمیم متفاوت دولت به واسطه جابه جایی دولت طی سال های آتی وجود دارد. علت دیگری که مانع گزینش گزینه انتقال پایتخت در این مطالعه شده است آن است که در حال حاضر مکان شهری مناسب جهت پذیرش پایتخت اداری- سیاسی به لحاظ زیرساخت، منابع آب شرب کافی و بناهای ساختمانی مناسب وجود ندارد.

  گزارش  از چکیده مطالعات ۲ساله شورای ساماندهی تهران   نظر رئیس‌جمهوری بر انتقال پایتخت سیاسی هست؛ بررسی‌ها ساماندهی مجموعه تهران-البرز ر

دلیل مهم دیگر آنکه تضمینی جهت عدم دچار شدن پایتخت تازه به پرسشها پایتخت قدیم نیز وجود ندارد و نهایتا آنکه با انتقال مرکزاداری -سیاسی عملا پایتخت چند تکه می شود که این اوضاع نه به صلاح پایتخت تازه و نه شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. علاوه بر این پنج علت جهت رد راهکار نخست، این مطالعه ۲۴ تجربه انتقال پایتخت در ۱۰۰ سال اخیر در کشورهای دنیا را بررسی کرده که چکیده این سنجش مشخص می کند اغلب دولت های دنیا در کشورهایی که انتقال در آنها رخ داده در دستیابی به اهدافی که با این اقدام دنبال می کردند شکست خورده اند. این اهداف دست کم در چهار گروه یکسان و کلی تقسیم بندی می شود که مشمول بر ناامن بودن پایتخت فعلی در برابر حوادث طبیعی، تراکم بالای جمعیت و ظرفیت بالای جمعیت پذیری، انواع پرسشها شهری و زیست محیطی پایتخت و اراده مدیر جمهوری آن کشور است.

این مطالعه با وجود آنکه به پنج علت جهت گزینش راهکار دوم حل پرسشها پایتخت کشور عزیزمان ایران و کارنامه ناموفق دنیا در انتقال پایتخت اشاره می کند، ولی تاکید دارد اگر مسوولان عالی رتبه کشور اصرار به انتقال داشته باشند، اجرای این راهکار به چهار پیش شرط مهم نیاز دارد: اول آنکه یک سابقه ذهنی چندین ساله باید در مردم و شهروندان پایتخت و همینطور سایر نقاط کشور جهت اجرای این ایده وجود داشته باشد یا آنکه دولت جامعه را جهت ایجاد این تحول بزرگ آماده کند. دوم آنکه برنامه ریزی بلندمدت و واقع بینانه به دور از اراده شخصی مقامات مورد نیاز هست. همچنین طرح انتقال باید برنامه بزرگ تحول اقتصادی داشته باشد. پیش نیاز چهارم که می تواند توام با هر سه پیش نیاز اول مطرح شود نیز لحاظ بودجه و منابع مورد نیاز جهت این طرح است که دست کم اجرای آن ۱۰ سال وقت بر هست. البته کارشناسان عنوان می کنند حتی اگر بحث بودجه و آمادگی اجتماعی فراهم شود، انتقال مراکز اداری- سیاسی به معنی انتقال کامل پایتخت نیست. بنابراین این انتقال باید در اطراف شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران باشد. این در حالی است که در اطراف شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به جز شهرهای تازه فعلا منطقه شهری مناسب جهت پذیرش مراکز اداری-سیاسی وجود ندارد. با این وجود شهرهای تازه نیز با دو چالش آب شرب و خدمات زیرساختی مواجه هستند. همینطور چالش دیگر که حتی سکونت خانوارها در شهرهای تازه را با پرسشها حاد روبه رو کرده، نبود شبکه حمل و نقلی سریع و کارآمد هست. بنابراین از این لحاظ هم نتیجه این مطالعات مشخص می کند انتقال مراکز اداری-سیاسی با اوضاع موجود امکان پذیر نیست و به همین علت گزینه دوم یعنی ساماندهی را به جای انتقال پایتخت جهت حل پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران پیشنهاد می دهد.

بسته جایگزین انتقال پایتخت

تیم مطالعه کننده شورای ساماندهی، در بررسی پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران به این عنوان تاکید کرده است که پایتخت کشور عزیزمان ایران فقط کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیست به عبارت دیگر آنچه به عنوان پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران منجر به افت شدید کیفیت زندگی در پایتخت و نبود رضایت زندگی در این کلان شهر مطرح می شود، محدود به محدوده فیزیکی کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران نیست بلکه این پرسشها ناشی از پیوند ناخواسته کلان شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران با ۶۰ شهر و ۲۲ شهرستان واقع در استان های پایتخت کشور عزیزمان ایران و البرز هست. در حال حاضر بارعمده شهرها و شهرستان های واقع در این دو استان، روی دوش پایتخت کشور عزیزمان ایران هست. به طوری که پایتخت کشور عزیزمان ایران اگرچه کمتر از ۹ میلیون نفر جمعیت دارد ولی جمعیت روز آن از مرز ۱۱ میلیون نفر گذشته که به معنی آن است که بخش زیادی از افرادی که در سایر شهرها زندگی می کنند جهت کار و فعالیت وابسته به شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران هستند و از خدمات آن نیز استفاده می کنند. از این رو در مجموعه شهری تهران-البرز، شهری را نمی توان پیدا کرد که ساکنان آن از رفتن به پایتخت کشور عزیزمان ایران در طول حداکثر یک هفته بی نیاز باشند. در حال حاضر نیز جمعیت این مجموعه شهری به حدود ۱۶ میلیون نفر رسیده و آینده نگری می شود تا سال ۱۴۰۵ جمعیت آن به ۲۰ میلیون نفر برسد. تیم مطالعه کننده شورای ساماندهی در تعریف صورت مساله شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران ۳۵ مسئله مهم را شناسایی کرده که بحث آب، آلودگی هوا، بحران شهری و جمعیت از بااهمیت ترین این پرسشها است.

در بسته جایگزین انتقال پایتخت که از سوی تیم مطالعه کننده شورای ساماندهی تدوین شده، در ابتدا اشاره شده است مجموعه شهری تهران-البرز باید مجددا ساماندهی شوند به این معنی که به لحاظ کارکردهای شهری، تقسیمات کشوری، ساختار دولت و ساختار شهرداری بازتعریف شوند. از این رو پیشنهاد شده است است که دوگانگی مدیریتی پایتخت کشور عزیزمان ایران و کرج از میان برداشته شود چون در واقعیت این دو با یکدیگر پیوند مستمر دارند. از دیگر پیشنهادهای ارائه شده است در این بسته آن است که تقسیمات کشوری جهت این دو استان تا سطح شهرستان متوقف شود، شهردار شهرستان تشکیل شود و همزمان تعداد شهرستان ها از ۲۲ به ۸ شهرستان بزرگ کم کردن پیدا کند. در عین حال تمامی ادارات دولتی زیرنظر شهردار شهرستان روند و فعالیت های سیاسی و امنیتی از مسوولیت های مدیریت شهری جدا و در اختیار فرمانداران قرار گیرد. یکی دیگر از پیشنهادهای این بسته نیز شکل گیری به فوریت سیستم حمل و نقل همگانی سریع و ارزان قیمت(شبکه ریلی) مابین ۶۱ شهر هست، تا امکان سکونت در شهرهای اطراف پایتخت کشور عزیزمان ایران و کرج که در حال حاضر کاربری های سکونتی آنها بلااستفاده مانده جالب شوند. تیم تحقیقاتی اعتقاد است که جالب شدن سکونت شهرهای اطراف، موجب کم کردن تراکم جمعیت در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران می شود. یکی از نکاتی که تیم مطالعاتی جهت کم کردن پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران در جریان ساماندهی مجموعه شهری تهران-البرز به آن اشاره کرده آن است که از شکل گیری مراکز تازه جمعیتی در این مجموعه شهری باید جلوگیری شود و در عین حال با بارگذاری زیاد جمعیت ناشی از ساخت وساز در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران مخالفت صورت گیرد. این بسته پیشنهادی در پایان، یک هشدار را به مسوولان و مقامات تصمیم گیرنده جهت حل پرسشها شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران داده است که اگر مقامات عالی رتبه کشور و اعضای شورای ساماندهی به فکر سازماندهی پایتخت کشور عزیزمان ایران و شهرهای اطراف نباشند، استمرار اوضاع موجود، بحران زا خواهد بود.

دنیای اقتصاد

واژه های کلیدی: ایران | تهران | انتقال | مطالعه | شورای شهر تهران | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz