سپس ماشین انتظامی شناسایی قاچاقچی قاچاقچیان

سپس: ماشین انتظامی شناسایی قاچاقچی قاچاقچیان سوخت قاچاق قاچاق کالا استان گیلان کالای قاچاق کارت شناسایی گوشی های قاچاق

گت بلاگز اخبار اجتماعی آیا در اورژانس‌های بیمارستانی درگیری بسیار اتفاق می‌افتد؟ ، آمار زیادی درگیری در اورژانس‌های ایران

عضو هیئت برد سلامت در بلایای وزارت بهداشت گفت: به نظر می‌رسد میزان خشونت در اورژانس‌ها در کشور ما به نسبت جمعیت و بیماران مراجعه‌کننده به اورژانس اوج هست، در کش

آیا در اورژانس‌های بیمارستانی درگیری بسیار اتفاق می‌افتد؟ ، آمار زیادی درگیری در اورژانس‌های ایران

آمار زیادی درگیری در اورژانس های ایران/ آیا در اورژانس های بیمارستانی درگیری بسیار اتفاق می افتد؟

عبارات مهم : خشونت

عضو هیئت برد سلامت در بلایای وزارت بهداشت گفت: به نظر می رسد میزان خشونت در اورژانس ها در کشور ما به نسبت جمعیت و بیماران مراجعه کننده به اورژانس اوج هست، در کشور ما هم سال هاست قوانین مشخصی در خصوص برخورد با کسانی­ که ایجاد خشونت بخصوص با پرسنل درمانی و بخصوص بخش اورژانس بیمارستان می­ کنند، وضع شده است هست، ولی باید پرسید چقدر از این قوانین اجرا شده است و این قوانین چه مقدار بازدارنده بوده اند؟

به گزارش ایسنا، دکتر غلامرضا معصومی با اشاره به عنوان ایجاد خشونت در بخش های اورژانس، گفت: خشونت در اورژانس در تمام دنیا وجود دارد، ولی به نسبت جمعیت و بیماران مراجعه کننده به اورژانس به نظر می­ رسد این آمار در کشور ما بالاتر است.

آیا در اورژانس‌های بیمارستانی درگیری بسیار اتفاق می‌افتد؟ ، آمار زیادی درگیری در اورژانس‌های ایران

وی با اشاره به بعضی علل خشونت در اورژانس، افزود: ازدحام بیماران و همراهان در اورژانس، زیاد کردن دوام و انتظار بیماران بخش اورژانس، کمبود پرسنل پزشکی و پرستاری، کم تجربه بودن و جوان بودن پرسنل اورژانس، بی اعتمادی به کادر درمانی، تاثیر پرسشها اجتماعی، اقتصادی و سیاسی روی جامعه و زیاد کردن اضطراب و کم کردن آرامش روانی جامعه، عوامل منطقه ای و قومیتی، ارجاع نابجای بیماران به بخش اورژانس، نقص موجود در قوانین و نظارت و اجرای قوانین در مورد افراد خاطی، عدم وجود برنامه های مداوم جهت آموزش پرسنل اورژانس جهت کنترل و پیشگیری خشونت، خستگی و فشار بالای کاری پرسنل اورژانس و کم بودن دریافتی پرسنل اورژانس و عدم تامین مالی آنها از جمله عللی است که منجر به بروز خشونت در اورژانس ها می شود.

معصومی ادامه داد: بررسی­ ها و مطالعات زیادی در خصوص کنترل و مقابله با خشونت در بخش اورژانس انجام شده است است که نتیجه های آماری جالبی نیز داشته هست. به عنوان مثال این نتیجه های نشان می دهد که زیاد افراد شاغل در اورژانس خشونت را بیش از یک بار تجربه کرده اند. میزان خشونت در پرسنل با سنین، سنوات کاری و میزان تحصیلات کمتر زیاد رخ داده هست. بروز خشونت در جنس مذکر زیاد بوده و در ساعات عصر و شب و روزهای غیرتعطیل زیاد خشونت گزارش شده است هست. همراهان بیماران ترومایی و بیماران غیرترومایی بیشترین خشونت را از خود نشان داده اند و مشاهده شده است است که بیماران ترومایی حاصل نزاع و ضرب و جرح بیش از بیماران ترومایی عادی و همچنین بیماران غیرترومایی روانپزشکی و مسمومیت بیش از بیماران غیرترومایی داخلی مستعد خشونت بوده اند. همچنین سوء واکنش‌ها کلامی رتبه اول، ترساندن رتبه دوم و ضرب و جرح رتبه سوم الگوی خشونت ها را به خود تخصیص داده شده است داده اند.

عضو هیئت برد سلامت در بلایای وزارت بهداشت گفت: به نظر می‌رسد میزان خشونت در اورژانس‌ها در کشور ما به نسبت جمعیت و بیماران مراجعه‌کننده به اورژانس اوج هست، در کش

عضو هیئت برد سلامت در بلایای وزارت بهداشت گفت: در کشور ما هم سال­ هاست قوانین مشخصی در خصوص برخورد با کسانی­ که ایجاد خشونت بخصوص با پرسنل درمانی و بخصوص بخش اورژانس بیمارستان می­ کنند، وضع شده است هست، در عین حال باید پرسید چقدر از این قوانین اجرا شده است و این قوانین چه مقدار بازدارنده بوده اند؟. البته قطعا بحث آموزش به پرسنل درمانی و کارکنان بخش اورژانس در نحوه برخورد با بیماران آماده خشونت بسیار حائز اهمیت است ولی متاسفانه این عنوان مغفول مانده هست. همچنین پیگیری مناسب به بخش اورژانس بیمارستان­ ها چه به لحاظ فضای فیزیکی و چه به لحاظ امکانات و تجهیزات توصیه مهم دیگری است که در مقابله با خشونت در بخش اورژانس تاثیر مشخصی خواهد داشت.

معصومی با بیان اینکه استفاده از پرسنل نگهبانی و امنیتی مناسب و کارآمد جهت پیشگیری و کنترل این شرایط در بخش اورژانس مورد نیاز هست، افزود: در عین حال آموزش عمومی در سطح جامعه هم به لحاظ یادگیری مناسب استاندارهای بخش اورژانس (مثلا اینکه میانگین وقت ویزیت بیماران در بخش اورژانس در عالی ترین مراکز دنیا نیز حدود دو ساعت است) و هم به لحاظ درک شرایط حساس اورژانس و لزوم تمرکز و داشتن فکری آرام و آزاد جهت درمان مناسب بیماران در پرسنل بخش اورژانس، بسیار مهم و مهم است.

واژه های کلیدی: خشونت | درمانی | قوانین | اورژانس | اورژانس بیمارستان | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : blogzz